Múa Lân Múa Lân Múa Lân Múa Lân một mình một ngựa một cây thương Uống Nhầm Một Ánh Mắt Cơn Say Theo Nửa Đời Thương Thầm Một Nụ Cười Cả Một Đời Phiêu Lãng Tuổi Trẻ Như Một Cơn Mưa Rào Cho Dù Bị Cảm Vẫn Muốn Quay Lại Để Ướt Thêm Một Lần Nữa ba lần và một lần tập cuối đọc ba lần và một lần tiểu thuyết ba lần và một lần xem phim ba lần và một lần Một Lần Thất Tín Vạn Lần Bất Tin sách lăn lăn lăn Múa Lân Múa Lân Múa Lân Mot Ban Tay Vo Dung Lac Mat Mot Ban Tay đũa dùng một lần giá bao nhiêu